Między tekstem a kulturą: Z zagadnień przekładoznawstwa

$29.99$59.99

Beyond Language, Volume 1

ed. Piotr P. Chruszczewski, Aleksandra R. Knapik

OUR AUTHORS: Łukasz Bogucki, Aleksander Brzózka, Magdalena Charzyńska-Wójcik, Ryszard Chojnowski, Piotr P. Chruszczewski, Alicja Cimała, Michał Czajkowski, Mikołaj Deckert, Joanna Dybiec-Gajer, Tomasz P. Górski, Franciszek Grucza, Konrad Klimkowski, Aleksandra R. Knapik, Tomasz P. Krzeszowski, Marcin Majewski, Aleksandra Misior-Mroczkowska, Maria Piotrowska, Wojciech Soliński, Artur Sporniak, Teresa Szostek, Elżbieta Tabakowska, Piotr Zazula, Anna Zielińska-Elliott

Æ Academic Publishing

Download Abstracts
$59.99
$29.99
Categories: , Tag: Product ID: 3178

“Między tekstem a kulturą: Z zagadnień przekładoznawstwa” [Between the text and culture: on translation studies] is the first volume in the new series Beyond Language, published under the auspices of College for Interdisciplinary Studies, University of Wrocław.

This voluminous collection opens the door to translation theory in the Polish perspective, its practice and applications in history and modern times, inviting discussion from the most eminent Polish scholars across the disciplines. Arranged in four major parts (1. Translation theory in historical perspective; 2. Religion in translation – historical and modern perspectives; 3. From theory to practice; 4. Applications, cf. Table of Contents), the material will be of interest to both academics researching translation as a discipline and translators practicing the craft.

Published in

2018

Series

Volume

1

Editor

Aleksandra R. Knapik, Piotr P. Chruszczewski

Edition

1st

ISBN

978-1-68346-202-6

# of pages

487

Binding

perfect bound

Dimensions

148 x 210 mm

Weight

1 kg

Table of Contents

PrzedmowaVIII
Część pierwsza
TEORIA PRZEKŁADU W UJĘCIU HISTORYCZNYM
Franciszek Grucza2
Translatoryka – początki konstytuowania jej rozumień, zadań i akademickiego statusu oraz jej relacje do lingwistyki i glottodydaktyki
Research in Translation – The Evolution of Major Definitions, Objectives and Academic Status as well as its Relationship to Language Research and Foreign Language Learning/Teaching
Tomasz P. Krzeszowski58
Ekwiwalencja tłumaczeniowa jako urojenie
Equivalence in Translation as Fiction
Piotr P. Chruszczewski77
Przekładoznawstwo jako domena językoznawstwa antropologicznego
Translation Studies as a Domain of Anthropological Linguistics
Część druga
PRZEKŁAD RELIGIJNY W HISTORII I WSPÓŁCZEŚNIE
Magdalena Charzyńska-Wójcik96
Między przekładem wiernym a parafrazą: wpływ czynników socjolingwistycznych na dobór techniki tłumacza
Between Metaphrase and Paraphrase: The Influence of Sociolinguistic Factors on the Translator’s Techniques
Elżbieta Tabakowska152
O obecności tłumacza
On Translator’s Presence
Marcin Majewski, Artur Sporniak, Teresa Szostek,
Michał Czajkowski
166
Cenzura w Biblii
Censorship in the Bible
Część trzecia
OD TEORII PO PRAKTYKĘ
Konrad Klimkowski184
Glottodydaktyka a przekład i dydaktyka przekładu: konkurencja czy synergia
Foreign Language Learning and Teaching, Translation and Translator Education: Competition or Synergy
Maria Piotrowska203
Aplikacja modelu badawczego ARTS w tłumaczeniu
The Application of the Research Model ARTS in Translation
Aleksandra R. Knapik215
Zarys początków tłumaczeń konferencyjnych
On the Conference Translation. An Outline
Konrad Klimkowski226
Specialista językowy jako przedsiębiorca. Propozycje do zajęć warsztatowych
A Language Specialist as an Entrepreneur: Suggestions for an Academic Workshop
Łukasz Bogucki, Mikołaj Deckert252
Badanie preferencji dotyczących przekładu audiowizualnego wśród polskich widzów
Polish Audience Preferences Regarding Audiovisual Translation: A Reception Study
Ryszard Chojnowski268
Lokalizacja gier – głos praktyka
Game Localization: The Practical Side
Część czwarta
PRAKTYKALIA
Aleksander Brzózka300
Przetłumacz mi książeczkę. Kilka słów o przekładzie literatury dziecięcej i młodzieżowej tylko dla dorosłych
Translate Me a Book. A Few Words Regarding Translation of Children’s and Teenage Literature for Adults Only
Joanna Dybiec-Gajer323
Lokalizacja a przekład dla dzieci. Jak utwory strasznieją i mądrzeją w tłumaczeniu na przykładzie Stasia Straszydło i Mądrej Myszy
Localization and Translation for Children. On How Texts Get Scarier and Smarter in the Polish Translations of German Texts Lesemaus and Der Struwwelpeter
Aleksandra Misior-Mroczkowska346
Rzecz o Kubusiu i Fredzi, czyli o nazwach własnych w dwóch polskich przekładach tekstów Alana Alexandra Milne’a
The Thing about Kubuś and Fredzia, or a Few Words on Proper Names in Two Polish Translations of Alan Alexandre Milne’s Text
Tomasz P. Górski356
„Konotacja obcości” w przekładzie
“Connotation of Strangeness” in Translation
Tomasz P. Górski383
William Szekspir, Dwóch szlachetnych krewnych, przekład Anna Wojtyś
William Shakespeare, The Two Noble Kinsmen, transl. Anna Wojtyś
Piotr Zazula389
Między przekładem a parafrazą poetycką, czyli w poszukiwaniu dominanty konceptualnej wiersza
Between Translation or Poetic Paraphrase; or, Searching for the Poem’s Conceptual Dominant
Anna Zielińska-Elliott408
Problemy tłumaczeniowe w przekładzie prozy Harukiego Murakamiego
Difficulties with Translating Haruki Murakami’s Prose
Wojciech Soliński434
Niektóre problemy jednego tłumaczenia i dwóch polskich wydań książki Umberta Eco La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea
La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea On Some Difficulties with Umberto Eco’s Book: One Translation and Two Polish Editions
Alicja Cimała445
Problematyka przekładu The Getty’s Research Institute Art and Architecture Thesaurus na język polski
Problems with Translating The Getty’s Research Institute Art and Architecture Thesaurus into Polish
O autorach459
Indeks468

Pdf

2018_BL1_Między-tekstem-a-kulturą_Abstracts

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Między tekstem a kulturą: Z zagadnień przekładoznawstwa”

You may also like…