Chemia warstw wierzchnich w tribologii

$31.99$39.99

[Surface Chemistry in Tribology]

Dr. inż. Hieronim Piotr Janecki

 

Æ Academic Publishing

$39.99
$31.99
Category: Tag: Product ID: 111

Niniejsza monografia przedstawia wybrane problemy związane z modelowaniem oraz badaniem przemian zachodzących w warstwach wierzchnich w czasie tarcia elementów par kinematycznych oraz testów termicznych. Na podstawie analizy danych z literatury oraz wyników własnych badań autor opracował syntezę pochodnych ferrocenu oraz metodę symulacji przemian sulfidów ferrocenowych w węźle tarcia.

Author

Published in

2015

Edition

1st

ISBN

978-0- 9961021-4- 8, 978-0- 9961021-7- 9, 978-0- 9961021-8- 6, 978-0-9961021-9-3

Pages

202

Binding

perfect bound

Dimensions

140 x 215 mm

Weight

0.29 kg

Table of Contents

ChapterPage No.
Wstęp1
Rozdział 1. Opis problemu badawczego
1.1. Wprowadzenie3
1.2. Geneza i cel pracy, zakres badań9
Rozdział 2. Systematyka stanu wiedzy dotyczącej warstw wierzchnich w tribologii
2.1. Powierzchnia13
2.2. Pojęcie warstwy wierzchniej15
2.3. Tworzenie warstw wierzchnich w tribologii20
2.4. Warstwy przeciwtarciowe i przeciwzużyciowe. Stearynian na miedzi33
Rozdział 3. Warstwa wierzchnia w tribologii37
Rozdział 4. Analiza procesów tribochemicznych
4.1. Smarowanie w warunkach tarcia granicznego49
4.2. Warstwy graniczne w systemie tribologicznym54
4.3. Charakterystyka dodatków uszlachetniających. Oleje smarowe60
4.4. Zastosowanie pochodnych ferrocenu67
4.5. Hierarchia poziomów oddziaływania w tribologii i tribochemii71
Rozdział 5. Symulacja procesu tworzenia przeciwzużyciowych warstw wierzchnich w obecności pochodnych ferrocenu
5.1. Olej bazowy do badań symulacyjnych75
5.2. Wybór związków76
5.3. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna badanych związków78
5.4. Przygotowanie kompozycji smarowych do badań92
5.5. Badanie właściwości tribologicznych92
5.6. Badania w układach modelowych na drutach103
5.7. Sposób opracowania statystycznego wyników badań105
Rozdział 6. Wyniki badań warstw
6.1. Wyniki badań wstępnych107
6.2. Charakterystyki tribologiczne roztworów olejowych badanych związków110
6.3. Zmiany zachodzące na powierzchni metalu119
6.4. Statyczne badania termiczne w roztworze sulfidu w oleju parafinowym129
6.5. Zmiany zachodzące w roztworach olejowych testowanych związków132
6.6. Aproksymacja przebiegu krzywych zależności funkcyjnych134
Rozdział 7. Podsumowanie137
7.1. Mechanizm działania związków ferrocenowych w procesie tarcia145
7.2. Modelowanie sulfidów148
7.3. Wnioski końcowe158
7.4. Perspektywy rozwoju badań159

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chemia warstw wierzchnich w tribologii”