Przekuć obraz w słowo… (paperback)

$15.99

Głosy użytkowników audiodeskrypcji V
O autorze VI
Przedmowa VII
Wstęp. Dostęp do dóbr kultury VIII
Rozdział 1. Wprowadzenie 1
Rozdział 2. Krótka historia audiodeskrypcji (od czasów prehistorycznych do teraźniejszości) 19
Rozdział 3. Audiodeskrypcja w praktyce 47
Rozdział 4. Ćwiczenia praktyczne 95
Rozdział 5. Audiodeskrypcja a alfabetyzm: słowa i ruch 113
Rozdział 6. Audiodeskrypcja w społeczności lokalnej 133
Rozdział 7. Wnioski i kierunki rozwoju audiodeskrypcji 143
Posłowie do polskiego wydania. Audiodeskrypcja w Polsce: stan na 2015 rok 149
Podziękowania 169
Załączniki 169
Załączniki do polskiego wydania 188
Zał. 1.  Glosariusz nazwisk i nazw własnych 189
Zał. 2.  Glosariusz pojęć 195
Lista źródeł 199
Materiały dodatkowe opublikowane na stronie internetowej 205
Rekomendacje 216

Wokół historii i współczesnych zastosowań AUDIODESKRYPCJI

[The Visual Made Verbal …]

Do kogo kierujemy polskie wydanie? Do wszystkich, którzy interesują się audiodeskrypcją prywatnie i zawodowo. Do badaczy, studiujących historię audiodeskrypcji, jej sytuację prawną oraz miejsce w kulturze w Polsce i na świecie. A także do adeptów tej prężnie rozwijającej się nowej profesji, która dopiero wypracowuje sobie własną nazwę: do audiodeskryptorów, audiodeskryberów i autorów audiodeskrypcji.

Categories: , Product ID: 104
Weight 0.45 kg
Dimensions 20.5 × 14.5 × 2 cm