Między tekstem a kulturą: Z zagadnień przekładoznawstwa – Abstracts/ Preview

$0.00

Categories: , Tag: Product ID: 895

Additional information

Editor Aleksandra R. Knapik, Piotr P. Chruszczewski
Published in 2018
Edition 1st
ISBN 978-1-68346-155-5

Table of Contents

ChapterPage No.
Przedmowa9
Franciszek Grucza, prof. emeritus, czł. rzecz. Polskiej Akademii Nauk Uniwersytet Warszawski 
 Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Translatoryka – początki konstytuowania jej rozumień, zadań i akademickiego statusu oraz jej relacje do lingwistyki i glottodydaktyki

Research in Translation: The Evolution of Major Definitions, Objectives
 and Academic Status as well as its Relationship to Language Research
 and Foreign Language Learning/Teaching
12
Tomasz P. Krzeszowski, prof. emeritus, Uniwersytet Warszawski

Ekwiwalencja tłumaczeniowa jako urojenie

Equivalence in Translation as Fiction
14
Piotr P. Chruszczewski, Uniwersytet Wrocławski

Przekładoznawstwo
 jako domena językoznawstwa antropologicznego

Translation Studies
 as a Domain of Anthropological Linguistics
15
Magdalena Charzyńska-Wójcik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Między przekładem wiernym a parafrazą:
 wpływ czynników socjolingwistycznych na dobór techniki tłumacza

Between Metaphrase and Paraphrase:
 The Influence of Sociolinguistic Factors on the Translator’s Techniques
16
Elżbieta Tabakowska, prof. emeritus, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

O obecności tłumacza

On Translator’s Presence
17
Marcin Majewski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Artur Sporniak, Tygodnik Powszechny; Teresa Szostek, Uniwersytet Wrocławski; Michał Czajkowski, prof. emeritus
, Uniwersytet Szczeciński

Cenzura w Biblii

Censorship in the Bible
18
Konrad Klimkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Glottodydaktyka a przekład i dydaktyka przekładu:
 konkurencja czy synergia

Foreign Language Learning and Teaching, Translation and Translator Education: Competition or Synergy
20
Maria Piotrowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Aplikacja modelu badawczego ARTS w tłumaczeniu

The Application of the Research Model ARTS in Translation
22
Aleksandra R. Knapik, Kolegium MSI, Uniwersytet Wrocławski, Komisja Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu

Zarys początków tłumaczeń konferencyjnych

On the Conference Translation. An Outline
23
Konrad Klimkowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Specialista językowy jako przedsiębiorca. propozycje do zajęć warsztatowych

A Language Specialist as an Entrepreneur: Suggestions for an Academic Workshop
24
Łukasz Bogucki, Mikołaj Deckert,
 Uniwersytet Łódzki

Badanie preferencji dotyczących przekładu audiowizualnego wśród polskich widzów

Polish audience preferences regarding audiovisual translation: a reception study
25
Ryszard Chojnowski Biuro tłumaczeń ALBION

Lokalizacja gier – głos praktyka

Game localization – the practical side
26
Aleksander Brzózka
 Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Przetłumacz mi książeczkę.
 Kilka słów o przekładzie literatury dziecięcej i młodzieżowej
 tylko dla dorosłych

Translate Me a Book.
 A Few Words Regarding Translation of Children’s and Teenage Literature
 for Adults Only
27
Joanna Dybiec-Gajer, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Lokalizacja a przekład dla dzieci. Jak utwory strasznieją i mądrzeją w tłumaczeniu na przykładzie "Stasia Straszydło" i "Mądrej Myszy"

Localization and Translation for Children. On How Works Get Scarier and Smarter in the Translation of German Texts "Lesemaus" and "Der Struwwelpeter"
28
Aleksandra Misior-Mroczkowska,
 Uniwersytet Wrocławski

Rzecz o Kubusiu i Fredzi, czyli o nazwach własnych w dwóch polskich przekładach tekstów Alana Alexandra Milne’a

The Thing about Kubuś and Fredzia, so a Few Words on Proper Names in Two Polish Translations of Alan Alexandre Milne’s texts
29
Tomasz P. Górski, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

„Konotacja obcości” w przekładzie

“Connotation of Strangeness” in Translation
31
Piotr Zazula,
 Rezeknes Technologiju Akademija, Łotwa

Między przekładem a parafrazą poetycką,
 czyli w poszukiwaniu dominanty konceptualnej wiersza

Between the translation and the poetic paraphrase or looking
 for a conceptual dominant of a poem
32
Anna Zielińska-Elliott, Boston University, USA

Problemy tłumaczeniowe w przekładzie prozy Harukiego Murakamiego

Difficulties with Translating Haruki Murakami’s Prose
33
Wojciech Soliński
 Uniwersytet Wrocławski

Niektóre problemy jednego tłumaczenia
 i dwóch polskich wydań książki Umberta Eco
 "La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea"

"La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea
" On Some Difficulties with Umberto Eco’s Book
 One Translation and Two Polish Editions
34
Alicja Cimała
 Uniwersytet Wrocławski

Problematyka przekładu
 The Getty’s Research Institute Art and Architecture Thesaurus
 na język polski

Problems with translating
 The Getty’s Research Institute Art and Architecture Thesaurus
 into Polish
35
Autorzy36
Indeks nazwisk42